Entreprenör i Sverige

Utbildning inom företagande för dig som går SFI 2B.

دورة ريادة اعمال في السويد

Om projektet på Arabiska

ዋኒንተኛ ኣብ ሽወደን

Om projektet på Tigrinja

کارآفرین در سوئد

Om projektet på Persiska

Emprendedor en Suecia

Om projektet på Spanska

Entrepreneur in Sweden

Om projektet på Engelska

Projektets bakgrund

Läs mer om syftet med projektet

Entreprenör i Sverige

I december 2020 höll projektet Entreprenör i Sverige i en digital spridningskonferens, denna filmades och går att ta del av via nedanstående länk:
https://youtu.be/US_n0hrYxao

Under spridningskonferensen fick deltagarna en bakgrundsbild av hur och varför projektet kom till, dess uppbyggnad samt syfte och mål. Några kursdeltagare intervjuades om vad projektets kurser har betytt för dem. Projektets utvärderare presenterade sin analys och Stockholms stad berättade om sina planer på tillvaratagande av projektet.

Projektets kurser avslutades 31 december 2020 och inga nya kurser kommer att erbjudas.

För frågor om projektet och projektets resultat, kontakta projektledare Liv Bystedt – liv.bystedt@startupsthlm.se  eller projektadministratör Susanne  Gustafsson – susanne.gustafsson@startupsthlm.se
Projektet kan nås t.o.m. 31 mars 2021.

 

Lär dig grunderna för att driva företag i Sverige

Du som är nyfiken på att starta eget företag får hjälp med det genom den här 10 veckor långa entreprenörskapskursen på ditt modersmål. Kursen är gratis och du får behålla din etableringsersättning när du går utbildningen då projektet har ett samarbete med Arbetsförmedlingen. Det är första gången den här utbildningen erbjuds och du blir en viktig del
i hur den kommer utformas.

Utbildningen är 3 timmar i veckan under 10 veckor, uppdelat i två 5-veckorsblock. Ett diplom för dina kunskaper delas ut efter avslutad utbildning (efter 10 veckor) som du kan visa för arbetsgivare när du söker jobb. Utbildningen är en bra start för vidareutbildning inom entreprenörskap och är nyttig oavsett om du ska starta eget eller vara anställd.

Projekt Entreprenör i Sverige är ett ESF-projekt och är delvis finansierat av Europeiska socialfonden.

Vem är utbildningen för?

Utbildningen är för alla som läser på SFI 2B och som bor i någon av våra samarbetskommuner; Stockholm stad, Botkyrka, Huddinge, Sundbyberg, Lidingö, Täby, Sollentuna, Nacka.

 

Utbildningen ger dig:

  • Förståelse för möjligheter med eget företagande
  • Metod att tänka igenom din affärsidé
  • Förståelse för att arbeta själv och i grupp
  • Bilda nätverk med andra deltagare och få vänner
  • Motivation för att integrera snabbare
  • Motivation att starta eget eller bli anställd
  • Kunskap om att pitcha idéer och dig själv

 

Kursstarter

Projektets kurser avslutades 31 december 2020 och inga nya kurser kommer att erbjudas.

 

Anmälning till utbildningen

Anmäl dig genom att maila ditt namn och mobilnummer till:

Övriga frågor

Projektledare Liv Bystedt

Projektadministratör Susanne Gustafsson

Aktuellt