ESF-projektet Entreprenör i Sverige

Entreprenör i Sverige är ett projekt som har som mål att minska etableringstiden för nyanlända som går på SFI 2B genom att:

  • Förstålse för möjligheter med eget företagande
  • Metod att tänka igenom affärsidén
  • Förstålse för att arbeta själv och i grupp
  • Bilda nätverk med andra deltagare och få vänner
  • Motivation att starta eget eller bli anställd
  • Kunskap om att pitcha idéer och sig själv 

 

Projektet kommer att bedriva ett entreprenörskapsprogram som erbjuds alla som läser SFI 2B. Kursen är gratis och utbildningen sker på arabiska, tigrinja och engelska. Projektet slussar sedan deltagarna vidare till befintligt utbud av affärs- och mentorsstöd hos företagsfrämjare i Stockholms län samt till Svenska för Entreprenörer i Botkyrka för vidare studier på SFI.

Kursen är 3 timmar i veckan under 10 veckor och deltagare får också en mentor och individuell affärsrådgivning.  Genom samverkan med Arbetsförmedlingen kan deltagare behålla etableringsersättning under tiden de deltar.

En regional samverkan möjliggör att 400 deltagare från åtta kommuner i Stockholmsregionen får tillgång till projektet. Projektet är delfinansierat av Europeiska Socialfonden.