ESF-projektet Entreprenör i Sverige

Entreprenör i Sverige är ett ESF-projekt delvis finansierat av Europeiska socialfonden som bedrivs av Startup Sthlm.

Projektet har som mål att minska etableringstiden för nyanlända som går på SFI 2B genom att ge:

  • Förståelse för möjligheter med eget företagande
  • Metod att tänka igenom en affärsidé
  • Förståelse för att arbeta själv och i grupp
  • Bilda nätverk med andra deltagare och få vänner
  • Motivation att starta eget eller bli anställd
  • Kunskap om att pitcha idéer och sig själv

Projektet bedriver en entreprenörskapskurs som erbjuds till alla som läser SFI på nivå 2B och bor i någon av projektets åtta samverkanskommuner; Botkyrka, Stockholm stad, Nacka, Huddinge, Sollentuna, Sundbyberg, Täby och Lidingö.
Den regionala samverkan möjliggör för 400 deltagare, från de åtta samverkanskommunerna i Stockholmsregionen, att få tillgång till projektets utbud.
Genom samverkan med Arbetsförmedlingen kan deltagare behålla sin etableringsersättning under tiden de deltar.

Projektet slussar sedan deltagarna vidare till befintligt utbud av affärs- och mentorsstöd hos företagsfrämjare i Stockholms län samt till Svenska för Entreprenörer i Botkyrka för vidare studier på SFI.

Själva kursen är gratis för alla deltagare och kan kombineras med SFI-studier. Utbildningen sker på arabiska, tigrinja, engelska, spanska och persiska.
Kursen är förlagd på 3 timmar i veckan under 10 veckor och deltagare får även en mentor och individuell affärsrådgivning. Projektet erbjuder även en intensivkurs på 6 timmar i veckan under 5 veckor.

Under 2020 kommer kurser bedrivas online p.g.a. covid-19.