Från idé till livskraftigt företag

Startup-programmet ger dig alla förutsättningar du behöver för att starta, driva och utveckla ditt företag. Helt kostnadsfritt.

Genom workshops och individuell rådgivning av erfarna affärsutvecklare får du stöd och all kunskap som krävs för att forma din idé till ett livskraftigt företag.

Oavsett om du vill starta blomsterbutik, byggfirma, en app eller något helt nytt så är Startup-programmet till hjälp för dig.

Idéworkshop (ca 2h)

Du börjar med att delta i en workshop som handlar om din idé. Här utmanas du till att tänka igenom vad som faktiskt gör din idé värdefull för dina tänkta kunder.

Du analyserar, utvecklar och konkretiserar din idé med hjälp av verktygen NABC och SWOT. Verktygen hjälper dig att strukturera och förklara din idé på ett tydligt sätt – vilket kallas för att pitcha.

Målet är att du efter vår Idéworkshop ska ha en tydlig pitch av din affärsidé.

 

Pitchmöte (20 min)

För att gå vidare till Steg 2 behöver du hålla din pitch för en av våra affärsutvecklare, som bedömer om du har utvecklat din idé tillräckligt för att ha nytta av innehållet i Steg 2.

Efter mötet får du besked via mail om du kan gå vidare till Steg 2, eller om du behöver komplettera med något och pitcha igen.

Kundworkshop (ca 3h)

Den här workshopen handlar om att anpassa din idé till din användares behov. Här analyserar du vilka som är dina potentiella kunder, deras behov och hur din idé kan formas för att möta de behoven med hjälp av verktygen kund-personas och prototyper. Du bygger dessutom vidare på din pitch.

Målet är att du efter vår Kundworkshop ska ha en tydlig bild av din målgrupp, en första fysisk prototyp av din idé och en utvecklad pitch av din affärsidé.

 

Marknadsworkshop (ca 3h)

I den här workshopen börjar du bygga din affärsplan – manualen för hur ditt företag ska fungera. Din affärsplan baseras på arbetet du gjort i de tidigare workshoparna och vi arbetar med verktyget Lean Canvas.

Innan har du utvecklat din idé, kartlagt dina potentiella kunder och anpassat din idé till de som ska använda den. Här är det dags att djupdyka i hur du ska generera intäkter till ditt företag, hur du ska positionera dig på marknaden och hur omvärlden påverkar din affärsmodell.

Målet är att du efter vår Marknadsworkshop ska ha all nödvändig förståelse för att kunna jobba vidare med ditt företag och ha nytta av individuell rådgivning med våra specialiserade affärsutvecklare.

 

Pitchmöte (20 min)

För att gå vidare till Steg 3 bokar du ett andra pitchmöte. Här håller du din utvecklade pitch från Kundworkshopen och visar din Lean Canvas som du jobbat med i Marknadsworkshopen.

Syftet med pitchen är att avgöra om du har en tillräckligt utvecklad idé för att ha nytta av den individuella rådgivningen i Steg 3. Här bedöms även om idén är en innovation, som isåfall får stöd av affärsutvecklare som är specialiserade inom innovationsutveckling.

Efter mötet får du besked via mail om du kan gå vidare till Steg 3, eller om du behöver komplettera med något och pitcha igen.

Individuell utvecklingsplan

Här skapar du och din tilldelade affärsutvecklare en individuell handlingsplan för dig och din idé. Handlingsplanen kan till exempel bestå av individuella möten med våra olika affärsutvecklare, som alla har specialkompetens inom olika områden. Din tilldelade affärsutvecklare kan också rekommendera dig att delta på olika ämnesrelevanta föreläsningar och workshops ur vårt utbud.

När du genomfört din handlingsplan och din tilldelade affärsutvecklare bedömer att du är redo för att gå vidare på egen hand, så bokar vi in dig på en av våra avslutningsträffar. Där får du ett certifikat och chans att träffa andra deltagare som kanske mynnar ut i potentiella samarbeten.

Vid avslutat program kommer du att ha en tydligt definierad affärsidé och en genomarbetad affärsmodell, visuellt presenterad på en Lean Canvas. Notera att du inte kommer ha en färdig affärsplan om du inte själv arbetar på den utifrån din Lean Canvas under programmets gång. Du kan även ta hjälp av våra seminarier och exempelvis våra workshops i ämnet ”Att skriva en affärsplan”.

Startup Sthlm Alumni

När du är färdig med Startup-programmet blir du medlem i vårt nätverk för alumner. För er kommer vi att arrangera mingel och bjuda in till workshops och event som är relevanta för er fortsatta resa som entreprenörer.


Vanliga frågor och svar

+

Kan jag gå direkt till den individuella rådgivningen?

Ja, om du anser att du kommit så långt i din företagsresa att du är redo för den individuella rådgivningen direkt, så kan du boka in ett Idémöte med en av våra affärsutvecklare som bedömer om du är redo att gå direkt till Steg 3.

+

Vilka är Startup-programmet till för?

Oavsett om du vill starta verksamhet som frilansfotograf, byggarbetare, öppna en blomsterbutik eller lansera en ny app så är Startup-programmet till för dig. Rådgivningen är designad för att passa alla typer av produkter eller tjänster.

+

Vilken metodik används?

Startup-programmet är baserat på metodiken Lean Startup. Det innebär att du jobbar väldigt kundfokuserat och att din idé måste lösa ett problem hos en tillräckligt stor målgrupp som vill använda din lösning, för att vara livskraftig.

Det tar du reda på genom att mycket tidigt i idé-stadiet testa din idé mot din målgrupp. Med hjälp av feedback från testerna justerar du din produkt eller tjänst snabbt. Efter små justeringarna testar du igen och kan på så sätt utveckla din produkt eller tjänst väldigt fort, utan att riskera något då du ännu inte nått marknaden.

När du sen har en livskraftig idé är du redo att omvandla den till ett livskraftigt företag med hjälp av individuell coachning av våra affärsutvecklare.

+

Hur ansöker jag till Startup-programmet?

Du börjar med att bli medlem, sen skapar du ett projekt på mina sidor och till sist bokar du en inledande Ideworkshop. Svårare än så är det inte. Alla kan dessutom påbörja Startup-programmet, men för att ta dig vidare bör du ha en idé och möjlighet att investera den tid som krävs för att utveckla den mot en företagsstart som målsättning.

Om du redan har startat ett företag men fortfarande behöver stöd för att få till en ekonomiskt hållbar affärsmodell, går det utmärkt att bli medlem hos oss.

+

Hur lång tid tar Startup-programmet att genomföra?

Steg 1 och Steg 2 mellan två och fyra veckor att genomföra beroende på din arbetstakt och antalet lediga platser på aktiviteterna.

Steg 3 är svårare att tidsuppskatta då det bygger på en individuellt skräddarsydd handlingsplan, men vi tror att de flesta kommer genomföra Steg 3 på en till tre månader – återigen beroende på din arbetstakt och antalet lediga platser på aktiviteterna.

Totalt sett tror vi att du tar dig från idé till företagsstart på två till fyra månader.