Är du osäker på din idé? Undrar du om Startup-programmet är rätt för dig? Bolla dina tankar med våra affärsutvecklare under ett idémöte.

Ett idémöte är 20 minuter långt – ett bra första steg för att ta reda på vad du vill göra med din idé och få ett intryck av Startup Sthlm.

Fokus ligger på att få feedback, svar på frågor och vägledning. Alla våra medlemmar har tillgång till två idémöten.

 

Tips innan mötet:

Sammanfatta din idé i en mening och tänk ut vilka frågor du vill ställa. Skriv ner din mening och dina tre viktigaste frågor inför mötet.

 

Utöver idémöten har vi föreläsningar om företagande, mallar och dokument som du kan ta del av innan du känner dig redo för Startup-programmet.