NYHETER OCH INSPIRATION

Startup Sthlm ger rådgivning i FN:s globala hållbarhetsmål

Lidingö


 

För att nå FN:s Globala mål till 2030 krävs ekonomisk tillväxt som samtidigt värnar om social och miljömässig hållbarhet. Startup Sthlm Lidingö har fått i uppdrag av Sida att implementera målen i Stockholmsregionen genom hållbar affärsrådgivning.

 

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen.

Sida, den statliga myndigheten som arbetar för att minska fattigdom i världen, har gett Startup Sthlm Lidingö i uppdrag att implementera målen i Stockholmsregionen. Christina Pihl, affärsutvecklare på Startup Sthlm Lidingö och ägare av Pihl & Partner, kommer att leda projektet:

 

”I grunden handlar detta om att driva företag på ett ansvarsfullt och hållbart sätt samt att ta hänsyn till miljön, sociala och ekonomiska faktorer. Många kunder använder redan idag sin köpkraft politiskt för att vara med och bidra till en bättre värld, och intresset för hållbara lösningar bara ökar bland konsumenter”, berättar Christina Pihl.

 

Projektet gestaltas i föreläsningar och workshops där deltagare får övergripande kunskap i de globala målen och hur de kan integreras i en verksamhets affärsmodell. Till en början kommer undervisningen endast att erbjudas på Startup Sthlm Lidingö, med enstaka tillfällen i vårt kontor på Drottninggatan. I höst kommer satsningen dock att utvärderas med möjlighet att utöka undervisningen.

 

”Min roll i detta blir att lära startups använda en hållbar affärsmodell redan från början. Och därmed ha bättre förutsättningar att tjäna pengar. Men det finns fler, kanske ännu viktigare, fördelar med en hållbar affärsmodell: Det är roligare att jobba i en hållbar verksamhet. Man har mer motiverade medarbetare. Det är lättare att rekrytera. Varumärket blir starkare. Man får fler kunder.”

 

Vår workshop ”Globala målen och Agenda 2030 för startups” finns tillgänglig från och med idag. Boka din plats via vår hemsida eller kontakta Christina Pihl direkt för mer information.

 

Christina Pihl, 070-598 34 84
christina.lidingo@startupsthlm.se
www.startupsthlm.se

 

Dela artikel: