fbpx
17
DEC

Globala målen för Startups


Datum:
17 december 2019
Tid:
13:00–15:00
Plats:
Föreläsningsrum City, Drottninggatan 99
Platser kvar:
17

Allt fler företag ser behov och värde av att koppla arbetet med hållbar verksamhetsutveckling till Agenda 2030 och de globala målen. Under denna föreläsning får du övergripande kunskap i målen och hur de kan integreras i verksamhetens affärsmodell. Världens länder har antagit 17 globala hållbarhetsmål som ska uppnås till 2030. Målen syftar till att utrota fattigdom, säkerställa mänskliga rättigheter och ett värdigt liv för alla, samt skydda vår planet och dess naturresurser. Agenda 2030 är en övergripande gemensam plan där alla länder, kommuner, företag och verksamheter tillsammans måste bidra i rätt riktning. Många företag arbetar nu för att identifiera vilka mål som har störst relevans för den egna affärsverksamheten och vilket ansvar och möjlighet de har att bidra till målen. Under den här föreläsningen får du lära dig på vilka sätt de Globala målen är relevanta och nödvändiga när man startar nytt företag.
Läs mer och boka här
warning
Alla våra föreläsningar är kostnadsfria men uteblir du från ett seminarium eller avbokar senare än timmar innan start, debiterar vi 300 kr inkl. moms per tillfälle.
Bokningsregler