10
OKT

Workshop i hur du kan integrera globala målen i din verksamhet


Datum:
10 oktober 2019
Tid:
09:30–12:00
Plats:
Föreläsningsrum Lidingö, Vasavägen 78
Platser kvar:
12

Allt fler företag ser behov och värde av att koppla arbetet med hållbar verksamhetsutveckling till Agenda 2030 och Globala målen. Under denna workshop får du kunskap i Globala målen och hur du gör för att integrera dem i din verksamhets affärsmodell.  Världens länder har antagit 17 Globala hållbarhetsmål som ska uppnås till 2030. Målen syftar till att utrota fattigdom, säkerställa mänskliga rättigheter och ett värdigt liv för alla, samt skydda vår planet och dess naturresurser. Globala målen är en övergripande gemensam plan där alla länder, kommuner, företag och verksamheter tillsammans måste bidra i rätt riktning. Många företag arbetar nu för att identifiera vilka mål som har störst relevans för den egna affärsverksamheten och vilket ansvar och möjlighet de har att bidra till målen. Under den här workshopen får du verktyg för att implementera hållbarhet i din affärsmodell genom att lära dig på vilka sätt Globala målen är relevanta och nödvändiga när man startar nytt företag.
Läs mer och boka här
warning
Alla våra föreläsningar är kostnadsfria men uteblir du från ett seminarium eller avbokar senare än 12 timmar innan start, debiterar vi 300 kr inkl. moms per tillfälle.
Bokningsregler