Stockholms stad inför ett kundval hösten 2020

Affärsrådgivningen i Stockholm kommer i höst att genomgå förändringar till följd av ett politiskt beslut som berör hela regionen. Stockholms stad kommer att införa ett kundval, vilket innebär att Startup Sthlm avvecklar sin rådgivning 30 juni 2020.

 

Stockholms stad har tagit ett politiskt beslut om att de framöver ska erbjuda nyföretagarrådgivning via ett kundval, istället för via Startup Sthlm. Ett kundval är ett ramverk som auktoriserade rådgivningsaktörer kommer att kunna ansluta sig till, om de uppfyller Stockholms stads målkriterier. Dessa olika aktörer kommer alltså att erbjuda affärsrådgivning till stockholmarna från en central plattform som lanseras sommaren 2020.

Det här innebär att Startup Sthlm inte kommer att bli fortsatt finansierat och därför avvecklar rådgivningsverksamheten 30 juni 2020. Som en följd av dessa förändringar har det beslutats att innovationsrådgivningen kommer att erbjudas via Almi från och med samma tidpunkt. Vi fortsätter att driva verksamheten mer eller mindre som vanligt fram till dess, men vi vill informera er om kommande förändringar så att ni kan planera aktiviteter hos oss under våren 2020.

Då Startup Sthlm Lidingö är en egen stiftelse med lokal finansiering från offentliga och privata finansiärer inom Lidingö stad kommer de inte att påverkas av de politiska beslut som är tagna i Stockholms stad. Startup Sthlm Lidingö kommer därmed att fortsätta erbjuda affärsrådgivning efter juni 2020, men under det egna varumärket Startup Lidingö.

 

Vad innebär det här för dig som företagare?

 

För dig som företagare innebär den här förändringen, med affärsrådgivning via ett kundval, ett bredare utbud av rådgivning att välja mellan och en större flexibilitet i planeringen av din företagsresa. Stockholm stads uttalade ambition är att erbjuda en bredd av olika rådgivare på olika platser för att matcha entreprenörers olika behov av rådgivning.

Vi kommer att återkomma med mer information om det nya kundvalet längre fram, allteftersom Stockholms stad färdigställer sin plattform. Men fram till dess är det hög tid att boka in aktiviteter hos oss för att säkerställa att ni hinner genomgå Startup-programmet innan sommaren.

Till sist vill vi rikta ett stort och hjärtligt tack till er företagare som varje dag visar att allt är möjligt med helhjärtat engagemang. Otaliga eldsjälar har sökt rådgivning hos oss genom åren och byggt unika, framgångsrika företag. Under våren kommer vi att visa upp några av er under kampanjen Startup Sthlm Alumni – där vi hyllar er som väljer att ta en egen, lite svårare, väg för att forma era idéer till verklighet.

 

PS. Vi siktar på att avsluta våren i pompa och ståt med en stor avslutningsfest! Rådande tider gör det dock svårt att planera evenemang, så vi återkommer med information om detta längre fram. Håll utkik!

 

Tusen tack,


Vanliga frågor och svar

+

Vad är ett kundval?

Ett kundval är ett ramverk som auktoriserade rådgivningsaktörer kommer att kunna ansluta sig till, om de uppfyller Stockholms stads kriterier.

Syftet med ett kundval är att ge kommuninvånare direkt inflytande över den service de har rätt till. Kommunen sätter mål och ramar för verksamheten och står för kostnaden medan verksamheterna själva lägger upp sitt arbete.

+

Varför införs ett kundval?

Stockholm stads uttalade ambition är att erbjuda en bredd av olika rådgivare på olika platser för att matcha entreprenörers olika behov av rådgivning.

För dig som företagare innebär den här förändringen ett bredare utbud av rådgivning att välja mellan och en större flexibilitet i planeringen av din företagsresa.

+

När träder kundvalet i kraft?

Stockholms stad avser att lansera kundvalet den 1 juli 2020.

+

Vad händer med mina uppgifter?

Vi kommer att radera alla uppgifter i våra system den 30 juni 2020 i enlighet med GDPR. Läs mer om hur vi behandlar din information under Vår policy.

+

Hur blir det med Startup Sthlm Nacka?

Då Nacka-kontoret är en del av Startup Sthlm i Stockholms stad kommer även det att avvecklas.

+

Hur blir det med Startup Sthlm Lidingö?

Startup Sthlm Lidingö är en egen stiftelse med lokal finansiering från offentliga och privata finansiärer inom Lidingö stad och kommer därför inte att påverkas av de politiska beslut som är tagna i Stockholms stad. Startup Sthlm Lidingö kommer därmed att fortsätta erbjuda affärsrådgivning efter juni 2020, men under det egna varumärket Startup Lidingö.

+

Varför går inte Startup Sthlm med i kundvalet?

Startup Sthlm är en ideell stiftelse som helt och hållet finansieras av Stockholms stad och Almi. På grund av att stiftelsen mister sin finansiering efter 2020-06-30, har stiftelsen inga förutsättningar att driva verksamheten vidare.

+

Vad händer med innovationsrådgivningen och verifieringsmedlet?

Innovationsrådgivning med tillhörande verifieringsmedel kommer att erbjudas via Almi från och med 1 juli 2020.

+

Kan jag fortsätta den rådgivning jag påbörjat hos Startup Sthlm i kundvalet?

Det kommer tyvärr inte vara möjligt eftersom Startup Sthlm inte kommer delta som en leverantör i kundvalet. Däremot kommer du kunna fortsätta din rådgivning med andra affärsrådgivare genom kundvalet.