NYHETER OCH INSPIRATION

Keane Brewing – folköl producerad med omtanke

Alumni


Ivan Keane är irländaren som startat mikrobryggeri på Lidingö, där han framställer hantverksmässigt mikrobryggd öl. Hållbarhet och ekologiska råvaror är grunden till succén, som föddes ur viljan att bevisa att hållbarhet inte hämmar framgång.

Ivan Keane, ursprungligen från Dublin, Irland, flyttade till Sverige år 2000 för ett tre månader långt jobb på Ericsson. Det slutade med att han blev kvar på företaget i 17 år, bland annat som GSM-ingenjör och linjechef, tills han 2017 sade upp sig för att satsa 100% på sitt stora intresse – att brygga öl.

Ivan hade sedan länge bryggt öl hemma och varit engagerad i Svenska Hembryggareföreningen, SHBF. Han utbildade sig till certifierad öldomare och kände att timingen var rätt – intresset för mikrobryggerier hade blivit väldigt stort i Sverige och flertalet mikrobryggerier hade startat upp runt om i landet. 90% av marknaden dominerades dock fortfarande av stora aktörer, men mikrobryggerierna började plocka marknadsandelar.

Självklart kändes det i magen att säga upp sig och våga satsa, jag hade ju aldrig drivit företag tidigare. Men å andra sidan hade jag varit på Ericsson så länge, jag började närma mig 50 och jag ville pröva på något annat i livet – så det var dags, berättar Ivan.

Ett mikrobryggeri är ett litet bryggeri som vid öltillverkningen använder hantverksmässiga metoder baserade på den klassiska bryggeritraditionen, med inspiration hämtad från Irland. De första svenska mikrobryggerierna etablerades runt 1995 och trenden kommer främst från Storbritannien och USA.

 

Bryggeriet blir till

 

Det fanns vid tidpunkten inget mikrobryggeri på Lidingö. Men år 2017 startade Ivan sitt företag Keane Brewing AB, i november 2018 installerades bryggverket med jästtankarna och tre veckor senare hade Ivan första produktionen redo för leverans. Keane Brewing hade nu öppnat i Larsberg.

För att formge sin produkt vände sig Ivan till studenter på Konstfack. Designen som de tog fram vill visa den historiska kopplingen mellan Sverige och Irland, som skedde för första gången på vikingatiden. De grafiska elementen på de vita etiketterna är en blandning av runskrift och Ogham (gaelisk skrift) utförd i typiskt nordisk design, som kännetecknas av den rena minimalismen.

 

keane-brewing-beer

 

Hållbarhet och kvalitet lade grunden för affärsmodellen

 

Hela idén med mikrobryggerier är småskalighet och att ha full kontroll över produktionen. Det är ett gediget hantverk och bryggmästare är numera ett hett yrke. För Ivan har det hela tiden varit av största vikt att driva bryggeriet hållbart med utgångspunkt i kvalitet snarare än kvantitet – med full kontroll på produktionsprocessen, råvarorna och restprodukterna.

Då hållbarhet är en central del i affärsmodellen, var det avgörande för Ivan att kunna brygga ölen på ekologiskt producerad malt för att kunna erbjuda gott öl där originalsmaken bevaras. Därför inledde Ivan ett samarbete med Warbro Kvarn, ett familjeföretag i Sörmland som bedriver ett ekologiskt och krav-certifierat jordbruk, där man odlar helt utan kemiska tillsatser. Han besökte gården och kände sig väldigt trygg i att de arbetar med hela kedjan, från odling och förädling till paketering och sälj.

Även Ivans bryggeriutrustning är inköpt med stor omsorg. Mycket tid ägnades åt att hitta rätt leverantör med rätt certifiering och hög kvalitet. I tillverkningsprocessen går det åt en hel del vatten (1400 liter). Istället för att både kylvattnet och det uppvärmda vattnet åker ut i avloppet så används det, via ett särskilt system, vid rengöringen av tankarna när ölet är färdigt – vilket minskar både vatten- och energiförbrukningen i varje tank.

Vid själva ölbryggningen går det åt cirka 250 kg malt och även här visar sig Ivans hållbarhetstänk. När ölen är färdig används malten som djurfoder till grisar, får och vildsvin. Ungefär 50% av malten hämtas idag upp av lokala bönder och resterande del fraktas till Lidingös återvinningscentral där det blir till biobränsle.

"Hållbarhet blir allt mer viktigt för kunderna, återförsäljarna och för branschen som helhet"
Ivans tips till egenföretagare som står i startgroparna

 

– Hållbarhet blir allt mer viktigt för kunderna, återförsäljarna och för branschen som helhet. Vi behöver alla se över vår produktionskedja, våra råvaror, vårt avfall, förpackningarna och inte minst våra leverantörer. Mitt främsta råd för blivande företagare är att tro på sin grej, skapa en affärsplan, göra mycket research och att skaffa en bra mentor.

Idag säljs Ivans öl på systembolaget och hos utvalda matbutiker och restauranger på Lidingö. Närmast ser Ivan fram emot att flytta Keane Brewing till nya lokaler där det planeras ölprovning, guidade turer och inte minst fler ölsorter i sortimentet.

Med Keane Brewing ville Ivan helt enkelt visa att det gick att brygga lågalkoholhaltig öl, 2,6% (folköl), på ett hållbart sätt utan att göra avkall på smaken. Uppenbarligen föll det Lidingöborna i smaken.

 

Text: Helen Iwefors Häggblom / Purpose PR & Kommunikation
Bild: Helen Iwefors Häggblom och Keane Brewing

 


Vill du lära dig mer om hållbart företagande?

Startup Sthlm Lidingö erbjuder utöver vår ordinarie rådgivning även utbildning inom de 17 globalt antagna miljö- och hållbarhetsmålen som ska uppnås till 2030.

Här kan du som företagare lära dig hur du minskar din miljöpåverkan och ökar ditt sociala ansvarstagande med hjälp av konkreta verktyg och individuell rådgivning.

Boka rådgivning

 

FN:s Globala mål för hållbar utveckling berörda i artikeln

 

Mål nr 3 Hälsa och välbefinnande

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

Mål nr 12 Hållbar konsumtion och produktion

Säkerställ hållbara konsumtions- och produktionsmönster. 

Läs mer om de Globala målen

 

Dela artikel:

Christopher

Kommunikatör & Kreatör, Startup Sthlm

christopher.backholm@startupstockholm.se