کارآفرین در سوئد

اگر شما که در مورد چگونگی راه اندازی کسب و کار کنجکاو هستید می توانید از طریق شرکت در

دوره کارآفرینی به زبان فارسی اطلاعات لازم در این زمینه را به دست بیاورید

این دوره رایگان است و می توانید در طول شرکت در این دوره ، کمک هزینه تحصیلی خود را حفظ کنید.

این دوره به صورتِ ۱۰ هفته ای، سه ساعت تدریس میشود

در پاییز سال 2020 ، ما یک دوره 5 هفته ای فشرده را نیز بصورت آنلاین ارائه خواهیم داد

پس از اتمام دوره ، دیپلم به شما اعطا می شود ، که می توانید هنگام درخواست کار به کارفرمایان نشان دهید

این دوره شروع خوبی برای آموزش بیشتر در زمینه کارآفرینی است.

ارسال درخواست برای این دوره:

ثبت نام با ارسال نام ، آدرس ایمیل و شماره تلفن همراه

شما به:

دیگر دوره ای ارائه نمی شود

غزاله سلمانی